Sandomierz działka zabudowana domem jednorodzinnym
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-02-14 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sandomierz działka zabudowana domem jednorodzinnym
Cena wywoławcza: 373 223,00
Zdjęćia
Opis:
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2020 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej działkę nr ewid. 7/4 o pow. 0,1029 ha ,położonej: 27-600 Sandomierz, ul. Polna 44
dla której  Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KI1S/00055167/1
Suma oszacowania wynosi 497 631,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 373 223,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 763,10 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 42 10204926 2004 0000 2010 3517
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.