Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
Wojciech Malinowski

27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 6A
tel. +48 15 832 36 03
e-mail: sandomierz1@komornik.pl

Godziny otwarcia kancelarii:
pn - pt 7:30-15:30

Komornik przyjmuje osobiście
we wtorki w godzinach 9:00 - 15:00

Nr konta:
PKO BP S.A. 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554

 

I N F O R M A C J A

Z uwagi na prewencję dotyczącą pandemii koronawirusa
z dniem 16 marca 2020r.
kancelaria komornika zostaje zamknięta dla stron.
Z kancelarią komornika należy kontaktować się jedynie drogą:
- telefoniczną pod nr: (0-15)832 36 03
- listowną na adres: 27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 6a
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sandomierz1@komornik.pl
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:
PKO BP S.A. 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554

Strony bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowane do odwołania. W razie konieczności przeglądania akt przez strony uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią komornika. Akta, po umówieniu telefonicznym, zostaną udostępnione przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, związanych z pandemią Koronawirusa SARS-CoV-2.

 
Najbliższe licytacje
28 marca 2019 o godzinie 11:53,
ruchomość
Cena wywołania: 0,00 zł
24 kwietnia 2020 o godzinie 13:45,
nieruchomości
Cena wywołania: 642 450,00 zł
17 lipca 2020 o godzinie 15:10,
nieruchomości
Cena wywołania: 11 461,00 zł
 
Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.