grunty niezabudowane Koprzywnica
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-05 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: grunty niezabudowane Koprzywnica
Opis:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1S/00026278/0
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-12-2019 r. o godz.14:15
w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działek
o nr ewid. 2267, 2359, 2607, 2884, 2885, 2934, 2935, 2961/1, 3375/3, 3538, 3758/2, 676, położonej: 
27-660 Koprzywnica, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00026278/0 
 
Działki będą licytowane w następującej kolejności:
 
1. Działka nr ewid. 2267 o pow. 1000 m2 ( 0,10 ha ). Przylega do drogi nieutwardzonej – stanowiącej drogę publiczną. 
Suma oszacowania wynosi 4 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 2 880,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 432,00 zł. 
 
2. Działka nr ewid. 2359 o pow. 2600 m2, ( 0,26 ha ) stanowi działkę leśną. 
Suma oszacowania wynosi 11 328,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 7 552,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
1 132,80 zł.
 
3. Działka nr ewid. 2607 o pow.1900 m2, ( 0,19 ha ) stanowiąca łąki. Dojazd drogą asfaltową, stanowiącą drogę publiczną.
Suma oszacowania wynosi 8 208,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 5 472,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,80 zł.
 
4. Działki nr ewid. 2884 i 2885 o łącznej pow. 3600 m2, ( 0,36 ha ) stanowiące tereny rolne, posiadają dojazd drogą asfaltową, stanowiącą drogę publiczną.
Suma oszacowania wynosi 15 552,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 10 368,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
1 555,20 zł.
 
5. Działki nr ewid. 2934 i 2935 o łącznej pow. 5500 m2, ( 0,55 ha ) stanowiące tereny rolne, bez dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 12 210,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 8 140,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
1 221,00 zł.
 
6. Działka nr ewid. 2961/1 o pow. 2000 m2, ( 0,20 ha ) stanowiąca tereny rolne, bez dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 6 060,00  zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 4 040,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
606,00 zł.
 
7. Działka nr ewid. 3375/3 o pow. 5200 m2, ( 0,52 ha ) stanowi działkę leśną, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 7 384,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 4 923,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
738,40 zł.
 
8. Działka nr ewid. 3538 o pow. 5600 m2, ( 0,56 ha ), stanowi tereny zadrzewione i zakrzewione,
    nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 12 432,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 8 288,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
1 243,20 zł.
 
9. Działka nr ewid. 3758/2 o pow. 900 m2, ( 0,09 ha ) stanowiąca tereny leśne, posiada dojazd drogą leśną nieutwardzoną. 
Suma oszacowania wynosi 1 278,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 852,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
127,80 zł.
 
10. Działka nr ewid. 676 o pow. 900 m2, (0,09 ha ) stanowi tereny rolne bez dostępu do drogi publicznej. 
Suma oszacowania wynosi 2 367,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 1 578,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej 
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
236,70 zł.
 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 20 10204926 2004 0000 2012 3216
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
                                                                                                                               Komornik Sądowy
 
                                                                                                                             Wojciech Malinowski
Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.