rolne i zabudowane
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-11-13 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: rolne i zabudowane
Opis:


                             OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KI1T/00018302/0  

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2019 r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składająca się  z działek o numerach ewidencyjnych:
1114 , 1194/1, 1194/2 ,1199, 1224 ,189/2 o łącznej powierzchnii 7,5800 ha  
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Robert Mroczkowski
Miejsce położenia: 27-644 Lipnik N. Opatówką, Kurów, Leszczków,Usarzów, dla której 
Sąd Rejonowy w Opatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1T/00018302/0

Działki licytowane będą w następującej kolejności: 

1. Działka gruntowa nr ewidencyjny 1114 o pow. 0,6600 ha: stanowiąca grunty orne bez nasadzeń zlokalizowana przy drodze krajowej nr 9  Rzeszów – Warszawa jednym z węższych boków przylega do drogi krajowej. Suma oszacowania wynosi 23 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 467,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 320,00 zł. 

2. Działka gruntowa nr ewidencyjny 1194/1 o pow. 1,6800 ha: stanowiąca grunty orne bez nasadzeń. Dojazd drogą gruntową utwardzoną. Suma oszacowania wynosi  67 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 750,00 zł. 

3. Działka gruntowa nr ewidencyjny 1194/2 o pow. 0,5600 ha: stanowiąca grunty orne bez nasadzeń, bezpośrednio przylega do działki nr 1194/1 tworząc zintegrowaną całość. Dojazd drogą gruntową utwardzoną. Suma oszacowania wynosi 22 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 250,00 zł.
 
4. Działka gruntowa nr ewidencyjny 189/2 o pow. 1,0000 ha: stanowiąca grunty orne bez nasadzeń, zlokalizowana przy drodze krajowej nr 9  Rzeszów – Warszawa jednym z węższych boków od strony wschodniej przylega do drogi krajowej. Suma oszacowania wynosi  40 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 020,00 zł. 

5. Działka gruntowa nr ewidencyjny 1224 o pow. 1,6700 ha: stanowiąca grunty orne częściowo
z nasadzeniami drzew gruszy. Działka krótszym bokiem bezpośrednio przylega do drogi wewnętrznej utwardzonej o nawierzchni gruntowej. Droga ta dzieli przedmiotową działkę z działką zabudowanej nr 1199. Dojazd do przedmiotowej działki drogą gruntową utwardzoną. Suma oszacowania wynosi  85 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 933,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację 
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 540,00 zł. 

6. Działka gruntowa zabudowana nr ewidencyjny 1199 o pow. 2,0100 ha zabudowana  budynkiem mieszkalnym parterowym murowanym oraz  budynkiem gospodarczym typu obora 
i budynkiem typu stodoła, pozostała część działki jest użytkowana jako podwórko od strony północnej i południowej oraz za domem od strony południowej jako grunt orny. Działka częściowo ogrodzona od frontu ogrodzeniem betonowym z bramą stalową, węższym bokiem od strony północnej przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej stanowiącej drogę krajową nr 9 relacji Lipnik - Warszawa. Suma oszacowania wynosi 160 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 867,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  16 030,00 zł. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO  BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 10204926 2004 0000 0000 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2020, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.