Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 3,7700 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-29
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 3,7700 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 20 475,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 264/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

29 listopada 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, stanowiącej działki nr ewid. 142/3, 148/1, 148/2, 205/1, 207 o łącznej pow. 3,77 ha położonej: 27-641 Obrazów, Dębiany, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00022402/1.

 

Działki będą licytowane w następującej kolejności:

1.   Działka nr ewid. 142/3 o pow. 1,0800 ha w części stanowi grunty orne z nasadzeniami.

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi
54 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł.

2.    Działka nr ewid. 148/1 o pow. 0,8900 ha, w części stanowi grunty orne z nasadzeniami drzew owocowych. Suma oszacowania wynosi 92 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 250,00 zł.

3.   Działka nr ewid. 148/2 o pow. 1,3900 ha jest przedłużeniem działki nr 148/1. Działki przedzielone są drogą gruntową. Na działce znajdują się nasadzenia. Suma oszacowania wynosi
127 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 730,00 zł.

4.     Działka nr ewid. 207 o pow. 0,1100 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym drewnianym, do którego przylega kuchnia letnia oraz budynkiem gospodarczym typu obora połączona wraz ze stodołą. Uzbrojenie terenu: elektryczność, woda z wodociągu brak gazu oraz kanalizacji. Suma oszacowania wynosi 47 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 730,00 zł.

5.    Działka nr ewid. 205/1 o pow. 0,3000 ha stanowiąca sady z nasadzeniami drzew owocowych: Dojazd przez działkę nr 207. Suma oszacowania wynosi 27 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 730,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 52 1020 4926 2004 0000 2002 6416

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Dębiany
Wojewodztwo: świętokrzyskie
Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.