Działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,7000 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-29
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,7000 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 155,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 90/96
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LIСУТАJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że w dniu

 

29 listopada 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunty orne, składającej się z działek nr ewid. 244, 579, 581, 959 i 960 o łącznej pow. 0,7000 ha, położonej: 27-620 Dwikozy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00054923/2

Działki licytowane będą w następującej kolejności:

1.      Działka nr ewidencyjny 960 o pow. 3 500 m2, niezabudowana, ma kształt silnie wydłuzony. Teren działki stosunkowo płaski. Dojad drogą nieutwardzoną. Na działce występują dobre gleby II i IIIa klasy bonitacji.

Suma oszacowania wynosi 7 245,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 434,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 724,50 zł.

2.      Działka nr ewidencyjny 959 o pow. 100 m2, niezabudowana w kształcie trójkąta. Teren działki stosunkowo płaski, dojazd drogą nieutwardzoną, na działce występują dobre glebyu II klasy bonitacji.

Suma oszacowania wynosi 207,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20,70 zł.

3.      Działka nr ewidencyjny 244 o pow. 1 300 m2, niezabudowana w kształcie prostokąta. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na działće występują dobre gleby I klasy bonitacji.

Suma oszacowania wynosi 2 821,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 116,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 282,10 zł.

4.      Działka nr ewidencyjny 579 o pow. 900 m2, niezabudowana o wydłużonym kształcie zblizonym do trapezu. Teren działki stosunkowo płaski, brak dostępu do drogi publicznej. Na działce występują dobre gleby II klasy bonitacji.  

Suma oszacowania wynosi 1 953,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 465,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 195,30 zł.

5.     Działka nr ewidencyjny 581 o pow. 1 200 m2, niezabudowana, kształt wydłużony zbliżony do trapezu. Teren działki stosunkowo płaski, brak dostępu do drogi publicznej. Na działce występują dobre gleby II klasy bonitacji.

Suma oszacowania wynosi 2 604,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 953,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 260,40 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 0000 0000

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z treścią art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot - za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości, tj. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze, a dla innych podmiotów – zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Dwikozy
Wojewodztwo: świętokrzyskie
Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.