Sady
Podstawowe informacje:
Data: 2017-08-02
Godzina: 10:30
Przedmiot sprzedaży: Sady
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 65 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1017/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

2 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr ewid. 160 o pow. 1,3600 ha stanowiącej sady z nasadzeniami drzew śliwy. Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą utwardzoną o nawierzchni gruntowej, od strony północnej drogą o nawierzchni asfaltowej, położonej: 27-670 Łoniów, Skwirzowa, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00076054/9.

 

Suma oszacowania wynosi 87 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 775,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 770,00 zł.. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 86 1020 4926 2004 0000 2002 2215.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z treścią art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot - za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości, tj. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze, a dla innych podmiotów – zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Skwirzowa
Miasto: Łoniów
Wojewodztwo: świętokrzyskie
Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.