książki
Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2018-02-14 14:38:35
Przedmiot sprzedaży: książki
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-03-2018 r. o godz. 10:30  w lokalu:
27-600 Sandomierz, Krakowska 26

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości w postaci książek należących do dłużnika i składających się z: 
 
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
Opieka zdrowotna nad rodziną, wyd2, PZWL autor. 
K. Bożkowa, A.Sito 
1 [szt.]
25,00    **) 
18,75
2
Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej, 
K.De walden-Gałuszko, 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
3
Fizjologia człowieka w zarysie, W.Z. Traczyk, 
wyd.lek.PZWL 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
4
Podstawy organizacji pracy pielęgnarskiej. Podręcznik. 
A.Ksykiewicz-Dorota,wyd.Czelej 
1 [szt.]
26,00    **) 
19,50
5
Wstrzyknięcia śródskórne,podskórne, domięśniowe, 
dożylne. W Ciechaniewicz 
1 [szt.]
26,00    **) 
19,50
6
Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. E.Wilczek-Rużyczka, 
wyd. Czelej 
1 [szt.]
37,00    **) 
27,75
7
Pielęgniarstwo Neurologiczne. K. Adamczyk, wyd. 
Czelej 
1 [szt.]
17,00    **) 
12,75
8
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób n
iepełnosprawnych.Podręcznik.E.Rutkowska 
1 [szt.]
21,00    **) 
15,75
9
Ginekologia. Podręcznik dla położnych,pie- lęgniarek 
i fijoter., T.Opala,wyd.lek.PZWL 
1 [szt.]
33,00    **) 
24,75
10
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. M
.E.Muscari,pol.K.Bernat,wyd.lek.PZWL 
1 [szt.]
38,00    **) 
28,50
11
Anastezjologia i intensywna opieka. L.Wołowicka, 
D.Dyk,wyd.lek.PZWL 
1 [szt.]
53,00    **) 
39,75
12
Pielęgniarstwo-ćwiczenia. Podręcznik dla studiów 
medycznych. W.Ciechaniewicz 
1 [szt.]
56,00    **) 
42,00
13
Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek położnych 
i rat.med. P.B.Heczko,wyd.PZWL 
1 [szt.]
45,00    **) 
33,75
14
Onkologia.Podręcznik dla pielęgniarek. A
.Jeziorski,wyd.lek.PZWL 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
15
Genetyka medyczna. Notatki z wykładów. J
.R.Bradley,D.R.Johnson,B.R.Pober 
1 [szt.]
34,00    **) 
25,50
16
Metodologia badań w pielęgnirstwie.Po- d
ręcznik.H.Lenartowicz,M.Kózka 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
17
Badania fyzykalne w pielęgniarstwie D
.Dyk,wyd.lek.PZWL 
1 [szt.]
25,00    **) 
18,75
18
Etyka w pracy pielęgniarskiej.Podręcznik, I.Wrońska,J.Mariański, 
wyd.Czelej 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
19
Wybrane elementy socjologii.Podręcznik. A.Majchrowska, 
wyd. Czelej 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
20
Zdrowie publiczne. Podręcznik.T.B.Kulik M.Latalski,wyd. 
Czelej 
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
21
Medycyna ratunkowa i katasrof, Podręcznik A.Zawadzki, 
wyd.lek PZWL 
1 [szt.]
53,00    **) 
39,75
22
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego E.Walewska, 
wyd.lek.PZWL 
1 [szt.]
45,00    **) 
33,75
23
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik. 
K.Wieczorowska-Tobis 
1 [szt.]
39,00    **) 
29,25
24
Pielęgniarstwo internistyczne.Podręcznik. D.Talarska,D.Zozulińska-
Ziółkiewicz 
1 [szt.]
33,00    **) 
24,75
25
Biochemia.Podręcznik. K.Pasternak, wyd. Czelej 
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
26
Psychiatria w praktyce. Podręcznik dla lekarzy...oficyna 
wyd.Medical Education 
1 [szt.]
34,00    **) 
25,50
27
Pielęgniarstwo.Ćwiczenia2.Podręcznik dla studiów 
med. W.Ciechaniewicz,wyd.PZWL 
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
28
Farmakologia.Podręcznik.G.Rajtar-Cynke w
yd.II,Czelej 
1 [szt.]
34,00    **) 
25,50
29
Promocja zdrowia dla studentów studiów li- cencjackich 
kierunku pielęgniarstwo i poło 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
30
Podstawy pielęgniarstwa.Tom I Założenia t
eoretyczne.B.Ślusarska,D.Zarzycka 
1 [szt.]
69,00    **) 
51,75
31
Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich 
kierunku pielęgniarstwo... 
1 [szt.]
22,00    **) 
16,50
32
Mała encyklopedia rolnicza 1963.Państwo- we Wydawnictwo 
Rolnicze i Leśne 
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
33
Encyklopedia technik. Podstawy techniki. H.Chmielewski, 
Wa-wa 1974 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
34
Encyklopedia techniki. Technika ogólna. S.Błażewski, 
G.Papliński,Wa-wa 1974 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
35
Mała encyklopedia powszechna PWN Cz.Sojecki,PWN 
Warszawa 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
36
Encyklopedia ONZ i stosunków międzynar. E
.J.Osmańczyk 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
37
Encyklopedia odkryć i wynalazków. Chemia, fizyka
medycyna,rolnictwo,technika. 
1 [szt.]
8,00    **) 
6,00
38
Mała encyklopedia wojskowa. J.Bordziłowski   
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
39
Encyklopedia PWN. Encyklopedia Gazety Wyborczej. 
Wyd.Naukowe PWN 
1 [szt.]
80,00    **) 
60,00
40
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1973 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
41
Ośmio języczny słownik rolniczy. Iraklij, I.Siniagin.PW 
rolnicze i leśne Warszawa 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
42
Wielki słownik rosyjsko-polski.A.Mirowicz, I.Dulewiczowa,I.Grek-
Pabisowa,I.Maryniakow 
1 [szt.]
62,00    **) 
46,50
43
Słownik naukowo-techniczny, polsko-niemiec niemiecko-
polski.M.Sokołowska,A.Bender,Żak 
1 [szt.]
50,00    **) 
37,50
44
Atlas Prahistorii Człowieka,J.Jelinek. PW rolnicze 
i leśne Wa-wa 1977 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
45
Słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego, Z.Urbanowicz 
1 [szt.]
16,00    **) 
12,00
46
Słownik wyrazów obcych.Wydanie nowe. PWN 
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
47
Encyklopedia popularna PWN. Wydanie 26   
1 [szt.]
14,00    **) 
10,50
48
Encyklopedia wiedzy o książce.Zakład Nar. im.Ossolińskich 
1971,A.Birkemajer.B.Kocows 
1 [szt.]
43,00    **) 
32,25
49
Encyklopedia fizyki.PWN Wa-wa 1972   
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
50
Przeglądowy atlas świata.Popularna ency- klopedia 
powszechna,J.Groch,wyd.Fogra 
1 [szt.]
13,00    **) 
9,75
51
Leksykon historii powszechnej 1900-1945 Wyd.Naukowe 
UAM 
2 [szt.]
10,00 *) **) 
7,50
52
Słownik szwedzko-polski i polsko-szwedzki J
.Kubitsky.Wyd.PWN 
1 [szt.]
39,00    **) 
29,25
53
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski wyd.AxR, 
L.Zimny 
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
54
Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody 
English-Polish.K.Czekierda 
2 [szt.]
11,00 *) **) 
8,25
55
Encyklopedia techniki. Chemia.Wyd.naukowo techniczne 
Wa-wa 1972 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
56
Słownik techniczny niemiecko-polski z suplementem.Wyd.naukowo-
techniczne 
1 [szt.]
9,00    **) 
6,75
57
Mały słownik niderlandzko-polski,polsko- -niderlandzki.wyd.Wiedza Powszechna 
1 [szt.]
26,00    **) 
19,50
58
Podręczny słownik włosko-polski Wiedza 
Powszechna 
1 [szt.]
49,00    **) 
36,75
59
Wielki słownik niemiecko-polski.wyd.Wiedza p
owszechna 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
60
Wielki słownik polsko- niemiecki. wyd. Wiedza 
Powszechna 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
61
Nowa encyklopedia powszechna PWN Wyd,naukowe 
PWN 
1 [szt.]
62,00    **) 
46,50
62
Malarstwo węgierskie XIX wieku,wyd.Ossolin umi 
Corvina,G.O.Pogany 
1 [szt.]
32,00    **) 
24,00
63
Składnia, M.Grochowski,S.Karolak,Z.Topoliń ska, 
Wa-wa 1984 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
64
Wybór tekstów do historii języka polskiego PWN 
Wa-wa 1980,S.Borawski i A.Furdal 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
65
Fonetyka i fonologia. H.Wróbel,L.Dukiewicz I.Sawicka, 
Kraków 1995 
1 [szt.]
18,00    **) 
13,50
66
Mistrzowie malarstwa europejskiego.Państwo we 
muzeum sztuk plastycznych A.S. Puszkina 
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
67
Cwit oczima narodnich mitściów.Ukraińskie narodne 
maljarstwo XIII-XX stolit.Albom. 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
68
Studia z historii języka polskiego i stylistyki 
historycznej.Cz.Kosyl.Lublin 
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
69
Przewodnik po stylistyce polskiej.S.Gajda, Uniwersytet 
Opolski Instytut Filologii Pol 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
70
Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, 
T.Skubalanka,Ossolineum 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
71
Odmiany polszczyzny XVII wieku, Lublin 1992,UMCS, 
H.Wiśniewska,Cz.Kosyl 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
72
Słownik przypomnień, W.Kopaliński   
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
73
Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny nie tylko 
dla młodzieży.A.Markowski,PWN 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
74
Słownik wyrazów kłopotliwych. M.Bańko, M
.Krajewski,PWN 
1 [szt.]
8,00    **) 
6,00
75
Słownik synonimów, A.Dąbrówka,E.Geller,R. Turczyn,wyd.II 
MCR,Wa-wa 1996 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
76
Encyklopedia języka polskiego,wydanie 3, Wrocław,Wa-wa,Kraków,ZN 
im.Ossolińskich 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
77
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie 
2, Zakład Narodowy im.Ossolińskich 
1 [szt.]
62,00    **) 
46,50
78
Leksykon nauki o języku,D.Podlawska, I. 
Płóciennik 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
79
Słownik poprawnej polszczyzny,Wydanie 18 PWN 
1996 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
80
Nowy dokładny słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Lipsk 
1 [szt.]
21,00    **) 
15,75
81
Mała encyklopedia przyrodnicza,PWN, Wa-wa 1957 
1 [szt.]
3,00    **) 
2,25
82
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PW rolnicze 
i leśne, Wa-wa 1964 
1 [szt.]
3,00    **) 
2,25
83
Z dziejów polskiego meblarstwa okresu oświecenia,B.Maszkowska,ZI Ossolińskich 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
84
Słownik współczesnego języka polskiego B.Dunaj 
1 [szt.]
9,00    **) 
6,75
85
L'art de l'ancienne Egypte. K.Michalowski   
1 [szt.]
320,00    **) 
240,00
86
Arrasy flamandzkie w zamku królewskim na Wawelu. 
Arkady Wa-wa-Fonds Mercator-Antwer 
1 [szt.]
59,00    **) 
44,25
87
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Cmentarz 
na Rossie od świtu do zmierzchu. 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
88
Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzy- sztofa 
Hejke. S.S.Niciej 
1 [szt.]
84,00    **) 
63,00
89
Miniatury Bolszich Francizskich Chronik.G. A. 
Czernowa. wyd. Moskwa 1960 
1 [szt.]
33,00    **) 
24,75
90
Leksykon Zamków w Polsce.L.Kajzer,S.Kołodz iejski,J.Salm. Arkady Wa-wa-Fonds Mercator 
1 [szt.]
55,00    **) 
41,25
91
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku 
XIII wieku.M.Walicki,wyd.PWN Wa-wa 
1 [szt.]
22,00    **) 
16,50
92
Architektura gotycka w Polsce.T.Mroczko,M. Arszyński,A.Włodarek, trzy tomy z czterech 
1 [szt.]
260,00    **) 
195,00
93
Wojciech Kossak.K.Olszański.Zakład Narodow im.Ossolińskich, rok wyd. 1976 
1 [szt.]
24,00    **) 
18,00
94
Juliusz Kossak. Autor K.Olszański,Zakład Narodowy 
im.Ossolińskich,rok wyd.1988 
1 [szt.]
49,00    **) 
36,75
95
Słownik grecko-polski.Z Abramowiczówna PWN Wa-wa 
1958 ( brak IV tomu) 
1 [szt.]
338,00    **) 
253,50
96
Kultura języka polskiego. D.Buttler,H.Ku- r
kowska,H.Satkiewicz,PWN. 
1 [szt.]
49,00    **) 
36,75
97
Język w mediach masowych, J.Bralczyk,K. Mosiołek-Kłosińska, Wa-wa 2000 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
98
Polszczyzna 2000.Orędzie o stanie języka na przełomie 
tysiącleci.W.Pisarek 
1 [szt.]
85,00    **) 
63,75
99
Ze studiów nad dawną i współczesną polszcz yzną. 
T.Skubalanka.UMCS Lublin 1997 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
100
Polszczyzna i Polacy u schyłku XX wieku Towarzystwo 
Naukowe Warszawskie 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
101
Morfologia.Gramatyka współczesnego języka 
polskiego,wyd.PWN 
1 [szt.]
25,00    **) 
18,75
102
Wielki słownik angielsko-polski z suplemen tem.J.Stanisławski.wyd.Wa-wa rok wyd.1979 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
103
Encyklopedia tatrzańska.Z i W.H.Paryscy,wy Sport 
i turystyka Wa-wa 
1 [szt.]
45,00    **) 
33,75
104
Mała encyklopedia zdrowia.PWN Wa-wa 1958 
1 [szt.]
25,00    **) 
18,75
105
The concise Oxford dictionary of current english.H.W.Fowler,wyd.Oxford 1929 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
106
Zarys słowotwórstwa polskiego.Słowotwór- stwo 
opisowe.R.Grzegorczykowa,PWN 1981 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
107
Gramatyka opisowa języka polskiego z 
ćwiczeniami,W.Doroszewski,B.Wieczorkiewi 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
108
Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII 
stulecia,wyd.Wiedza Powszechna1968 
1 [szt.]
26,00    **) 
19,50
109
Słownik gatunków literackich.M.Bernacki,M. Pawlus 
1 [szt.]
16,00    **) 
12,00
110
Encyklopedia II wojny światowej,wyd.MON   
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
111
Encyklopedia organizacji międzynarodowych. Z.M.Klepacki,wyd. 1975
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
112
Zarys gramatyki polskiej.A.Nagórko,wyd.PWN   
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
113
Słowo-Warość-Kultura.J.Puzynina,wyd.KUL Lublin 
1997 
1 [szt.]
33,00    **) 
24,75
114
"Aby język giętki..."Wybór ćiwczeń artyku- lacyjnych 
odJ.Tennera do B.Toczyskiej 
1 [szt.]
34,00    **) 
25,50
115
Wokół modernizmu.Studia o literaturze XIX i XX 
wieku.E.Łoch,wtd.UMCS 1996 
1 [szt.]
16,00    **) 
12,00
116
Ikony w zbiorach polskich.R.Biskupski,wyd. Artystyczne 
i Filmowe,Wa-wa 1991 
1 [szt.]
31,00    **) 
23,25
117
ABC przyrody.VCox,G.S.Fichter,R.Kirk,E. Wierzbicka, 
wyd.Reader's Digest 1997 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
118
Architektura polska XVII wieku, A
.Miłobędzki,PWN 
1 [szt.]
44,00    **) 
33,00
119
Świat roślin,skał i minerałów,wyd.II,Państ wowe 
wyd.Rolnicze i leśne 1984 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
120
Atlas encyklopedyczny PWN.Istituto Geograf ico 
De Agostini 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
121
Słownik antonimów.A.Dąbrówka,E.Geller, Wa- -wa 
1995 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
122
Podręczny słownik hiszpańsko-polski wyd.Wiedza 
Powszechna. 
1 [szt.]
11,00    **) 
8,25
123
Słownik esperancko-polski wyd.Wiedza 
Powszechna. 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
124
Słownik literatury staropolskiej Średniowecze,renesans,barok.T.Michałowska 
1 [szt.]
78,00    **) 
58,50
125
Słownik literatury polskiej oświecenia. T.Kostkiewiczowa,wyd.Ossolińskich 1977 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
126
Elementy gramatyki historycznej języka pol skiego.J.Strutyński,wyd.IV 1998 
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
127
Podróże marzeń. Zamki nad Loarą.M.E. Pozzoli 
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
128
Watykan.Sztuka,Architektura.Historia. V
.Volpini,T.Citeroni 
1 [szt.]
25,00    **) 
18,75
129
Katedra świętego krzyża w Opolu w 700-leci parafii 
Św.Krzyża.S.Baldy,wyd.1994 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
130
Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1862-
2002,A.Masłowska 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
131
Muzea na świecie.Wstęp do muzealnictwa. Z.Żygulski 
Jun.wyd.PWN 1982 
1 [szt.]
14,00    **) 
10,50
132
Mistyczne średniowiecze. M.Kochanowska- -Reiche,Skarby Muzeum,Muzeum Nar..... 
1 [szt.]
69,00    **) 
51,75
133
Zbiory Muzeum Archidjecezjalnego w Katowi cach,wyd.Katowice 1995 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
134
Klasycyzm w Polsce.S.Lorentz,A.Rottermund, wyd.Arkady Wa-wa 
1 [szt.]
8,00    **) 
6,00
135
Nieborów Arkadia.K.Jabłoński,W.Piwkowski wyd.Sport 
i Turystyka 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
136
Polska.I i J.Kostrowiccy,wyd.Arkady   
1 [szt.]
9,00    **) 
6,75
137
Katedra lwowska obrządku łacińskiego. J.T.Petrus.Rada 
Ochrony Pamięci Walk... 
1 [szt.]
71,00    **) 
53,25
138
Słownik łacińsko-polski.Ks.F.Bobrowski Wyd.III, 
Wilno 1905 
1 [szt.]
480,00    **) 
360,00
139
Słownik botaniczny.A.i J. Szweykowscy,wyd. Wiedza 
Powszechna Warszawa 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
140
Rodzina herbarz szlachty polskiej.S.hrabia Urski. 
3 tomy 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
141
Słownik pseudonimów pisarzy polskich,wyd. Ossolineum, 
3 tomy 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
142
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.Pilch,wyd.Akademickie 
"Żak" 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
143
Encyklopedia techniki.Materiałozawstwo.   
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
144
Słownik Petrograficzny.W.Ryka,A.Maliszewsk a,wyd.Wa-wa 
1982 
1 [szt.]
31,00    **) 
23,25
145
Meyers Universal Lexikon, wyd.Leipzig 1978   
1 [szt.]
50,00    **) 
37,50
146
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T
.Lubelski,G.Stachówna 
2 [szt.]
60,00 *) **) 
45,00
147
Warsztat bibliograficzny historyka literat ur 
obcych.J.Starnawski,wyd.PWN 
1 [szt.]
51,00    **) 
38,25
148
Słownik symboli.W. Kopaliński   
1 [szt.]
24,00    **) 
18,00
149
Regalia polskie.Krajowa Agencja Wydawnicza W
arszawa. 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
150
Paleografia łacińska.W.Semkowicz,wyd.Polsk Akademia 
Umiejętności Krk 1951 
1 [szt.]
48,00    **) 
36,00
151
Album armorum nobilium Regni Poloniae XV- -XVIII 
saec.Herby...wyd.UMCS 2001 
1 [szt.]
45,00    **) 
33,75
152
Słownik mitów i tradycji kultury.W.Kopali ński 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
153
Faras.Malowidła ścienne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.K.Michałowski 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
154
Die franzosische Malerei.Lingen   
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
155
Canaletto.Malarz Warszawy; wyd.Auriga   
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
156
Nicolas Poussin. J.Michałkowa,wyd.Arkady Warszawa E.A.Seemann Lipsk 
1 [szt.]
8,00    **) 
6,00
157
Podręczny słownik włosko-polski.W.Meisels wyd.Wa-wa 
1986 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
158
Jaki to ptak. W.Cerny,K.Drchal.Państwowe Wyd. 
Rolnicze i leśne, Wa-wa 1979 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
159
Wielka historia Polski.Dzieje Polski pia- stowskiej(VIIIwiek-1370), J.Wyrozumski 
1 [szt.]
80,00    **) 
60,00
160
Polska.Zarys encyklopedyczny,wyd.PWN Wa-wa 1974 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
161
Encyklopedia Spraw Międzynarodowych i ONZ E.i 
J. Osmańczyk,wyd.PWN Warszawa 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
162
Rośliny skalne. J.Krejca,A.Jakabova;wyd. Państwowe 
Wyd.Naukowe Warszawa 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
163
Nowa architektura Polska.Diariusz lat 1971 -1975. 
T.P.Szafer,wyd.Arkady Wa-wa 1979 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
164
Muzeum Narodowe w Krakowie Zbiory Czarto ryskich. 
Historia i wybór zabytków 
1 [szt.]
39,00    **) 
29,25
165
Architektura postmodenistyczna. CH.A.Jencks,wyd.
4 Arkady 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
166
Zamek w Wiśniczu. Dzieje i konserwacja. A
.Majewski,A.Janas,A.Wójcik,wyd.MKMT1998 
1 [szt.]
59,00    **) 
44,25
167
Zamek w Baranowie.Dzieje i konserwacja. A.Majewski,wyd.MKMT 1996 
1 [szt.]
25,00    **) 
18,75
168
Mały atlas róż.L.Vecera,Wydanie drugie. wyd.Warszawa 
1980 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
169
Grzyby.Encyklopedia kieszonkowa.414 kolo rowych 
fotografii z natury.E.Garnweidner 
2 [szt.]
13,00 *) **) 
9,75
170
Podręczny słownik języka koptyjskiego. wyd.Języki 
orientalne,Dialog 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
171
Nowy słownik slangu i potocznej angiel- s
zczyzny.M.Widawski,wyd.L&L 
1 [szt.]
18,00    **) 
13,50
172
Nowy słownik polsko-hebrajski,hebrajsko- polski.A.Klugman 
1 [szt.]
79,00    **) 
59,25
173
Etymologiczny słownik języka polskiego.A. Bańkowski;wyd.Naukowe PWN, 2 tomy 
1 [szt.]
50,00    **) 
37,50
174
Słownik etymologiczny języka polskiego. A. Bruckner 
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
175
Opis fonetyczny języka polskiego,B.Wierz- chowska,rok 
wyd.1967 Wa-wa 
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
176
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka p
olskiego.Z.Klemensiewicz,r.wyd.1986 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
177
Podstawy analizy stylistycznej.Rozważania o metodzie,T.Skubalanka,wyd.UMCS 2001 
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
178
Językoznawstwo otwarte.A.Furdal;wyd.III Ossolińskich 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
179
Stylistyka polska.Zarys.H.Kurkowska,S.Skorupka.PWN 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
180
Fonetyka opisowa języka polskiego z obrazami głosek polskich podług M.Abińskiego 
1 [szt.]
13,00    **) 
9,75
181
Słownik cywilizacji egipskiej.G.Rachet   
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
182
Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. J.Schmidt 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
183
Nowy Korbut .Literatura pozytywizmu i młodej Polski. 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
184
Nowy Korbut.Bolesław Prus.   
1 [szt.]
28,00    **) 
21,00
185
Nowy Korbut..Literatura pozytywizmu i młodej Polski. 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
186
Nowy Korbut.Roman Loth.Jan Kasprowicz   
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
187
Nowy Korbut.Józef Ignacy Kraszewski   
1 [szt.]
9,00    **) 
6,75
188
Nowy Korbut.Literatura pozytywizmu i młode Polski 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
189
Nowy Korbut. Literatura pozytywizmu i młodej Polski 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
190
Nowy Korbut.Literatura pozytywizmu i młodej Polski 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
191
Hermitage;wyd.Sovietsky Khudoznik, Leningrad 1964 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
192
Słownik kultury antycznej.Grecja.Rzym. L.Winniczuk,wyd.IV,Wa-wa 1986 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
193
Wymowa polska.B.Wierzchowska   
1 [szt.]
99,00    **) 
74,25
194
Leksykon polskich pisarzy współczesnych. P.Kuncewicz,wyd.Graf-Punkt 
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
195
Wielki słownik polsko-niemiecki,2 tomy, wyd. Wiedza 
powszechna. 
1 [szt.]
100,00    **) 
75,00
196
Słownik stereotypów i symboli ludowych. Kosmos,wyd.UMCS 
1 [szt.]
24,00    **) 
18,00
197
Słownik wyrazów bliskoznacznych. S.Skorupka,r.wyd.1957 
1 [szt.]
9,00    **) 
6,75
198
Literatura pozytywizmu i młodej Polski. Z
.Szweykowski, J .Maciejewski 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
199
Literatura polska w latach II wojny światowej. J. 
Święch,rok wyd. 1997 
1 [szt.]
38,00    **) 
28,50
200
Dwudziestolecie międzywojenne. J
.Kwiatkowski,wyd.PWN 
1 [szt.]
23,00    **) 
17,25
201
Słownik chemii środowiskowej.W.Prezdo, W.Zubkowa,wyd.Kielce 2002 
1 [szt.]
34,00    **) 
25,50
202
Leksykon pisarzy świata XX wieku. Fundacja literatura 
światowa. 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
203
Biologiczny.Cz.Jura,H.Krzanowska.Wiedza Powszechna,Warszawa 
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
204
Encyklopedia.Polskie nazwy własne. Wyd. Warszawa-Kraków 1998 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
205
Słownik ukraińsko-polski.A.Iwczenko.Wyd. UMCS 2003 
1 [szt.]
54,00    **) 
40,50
206
Słownik ekologiczny polsko-angielski.K. Czekierda,wyd.Terra Sana. 
1 [szt.]
11,00    **) 
8,25
207
Bibliografia historii polskiej.L.Finkel,wy PWN 1956 
1 [szt.]
52,00    **) 
39,00
208
Mała encyklopedia świata antycznego 2 tomy 
1 [szt.]
16,00    **) 
12,00
209
Fizjologia człowieka z elementami patologi Skrypt 
dla licencjackich...H.Krauss... 
1 [szt.]
33,00    **) 
24,75
210
Ilustrowany słownik chemiczny.Objaśnione i zilustrowane 
podstawy chemii.A.Godman 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
211
Wielki słownik angielsko-polski.P.Wilson   
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
212
Wielki słownik polsko-angielski.Wiedza P
owszechna. 
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
213
Bibliografia historii polskiej.L.Finkel,wy PWN 1956 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
214
Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królest wie 
Polskim 1815-1836...Marcinkowski,1907 
1 [szt.]
1 100,00    **) 
825,00
215
Herbarz.Nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992-1995 
1 [szt.]
11,00    **) 
8,25
216
Nieznana szlachta polska i jej herby. W.Wittyg,S.Dziadulewicz 
1 [szt.]
99,00    **) 
74,25
217
Herbiarz średniowiecznego rycerstwa pol- skiego.J.Szymański.PWN 1993 
1 [szt.]
69,00    **) 
51,75
218
Mały słownik zoologiczny.Owady.H.Sendner Wiedza 
Powszechna Wa-wa 1979 
1 [szt.]
11,00    **) 
8,25
219
Słownik terminologiczny sztuk pięknych. S.Kozakiewicz.PWN Wa-wa 1969 
1 [szt.]
52,00    **) 
39,00
220
Dzieje kultury polskiej.B.Suchodolski Wyd.Interpress 
Warszawa 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
221
The Readers Digest Great Encyclopaedic Dictionary.The 
Arts. 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
222
Słownik literatury polskiej XX wieku. Ossolineum. 
1 [szt.]
99,00    **) 
74,25
223
Świat zwierzęcy bałtyku.L.Żmudziński.Wyd. Szkolne 
i Pedagogiczne,Warszawa 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
224
Płazy i gady polski.M.Młynarski.Wydawnictw Szkolne 
i Pedagogiczne 
1 [szt.]
14,00    **) 
10,50
225
Współczesny język polski.J.Bartmiński.Wyd. UMCS 
Lublin 2001 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
226
Historia języka polskiego.Z.Klemensiewicz, Wydanie 
Naukowe PWN 
1 [szt.]
50,00    **) 
37,50
227
Encyklopedia pedagogiczna.W.Pomykało Wyd.pierwsze,Wa-wa 1996 
1 [szt.]
85,00    **) 
63,75
228
Atlas historyczny świata.Polskie Przedsię- biorstwo 
Wydawnictw Kartograficznych.... 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
229
The Winston Dictionary,Collage Edition.The John 
C. Winston Company...1946 
1 [szt.]
50,00    **) 
37,50
230
Rośliny chronione ATLAS.B.Polakowski   
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
231
Ptaki Polski.Atlas.J.Sokołowski   
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
232
Odobne rośliny jednoroczne i dwuletnie.Up- rawa 
w gruncie.J.Krause,A.Lisiecka... 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
233
Warsztat bibliograficzny historyka litera- tury 
polskiej.J.Starnawski.PWN 
1 [szt.]
50,00    **) 
37,50
234
Kultura średniowiecznej Europy.J.Le Goff, La Nouvelle 
Marianne...Warszawa 1995 
1 [szt.]
160,00    **) 
120,00
235
Współcześni uczeni polscy.Słownik biograficzny. 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
236
Historia literatury amerykańskiej XX wieku Universistas 
1 [szt.]
37,00    **) 
27,75
237
Ptaki śpiewające. K.Stastny   
1 [szt.]
14,00    **) 
10,50
238
Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII 
w.B.Trelińska,wyd.UMCS 2001 
1 [szt.]
99,00    **) 
74,25
239
Słownik realizmu socjalistycznego.Z.Łapiński, W.Tomasik 
1 [szt.]
31,00    **) 
23,25
240
Ogrody botaniczne w Polsce.A.Łukasiewicz J.Puchalski 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
241
Słownik terminów literackich.S.Sierotwiński, Ossolineum. 
1 [szt.]
5,00    **) 
3,75
242
Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce.K.Skupieński 
1 [szt.]
37,00    **) 
27,75
243
Numismatyka karjowa.  K.W.Stężyński-Bandtkie 
1 [szt.]
36,00    **) 
27,00
244
Polskie rody szlacheckie.Kto jest kim dziś Wydawnictwo 
Interpress. 
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
245
Encyklopedia policji.Z.A.Judycki   
1 [szt.]
45,00    **) 
33,75
246
Architektura polska XVII wieku. A. Miłobędzki,wyd.PWN 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
247
Ziemia,rośliny, zwierzęta. Autor:Larousse, wyd. 
Nasza Księgarnia 
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
248
Polska.Parki Narodowe.Wydawnictwo: Muza SA   
1 [szt.]
9,00    **) 
6,75
249
Mały atlas chrząszczy.J.R.Winkler,F.Severa wyd.drugie,Warszawa 1977 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
250
Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony 
środowiska),wyd.PAN 
1 [szt.]
8,00    **) 
6,00
251
Spotkania z przyrodą.Zwierzęta.I.Szwedler M
.Sobkowiak 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
252
Spotkania z przyrodą.Rośliny.I.Szwedler,M. Sobkowiak 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
253
Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z 
zasadami pisowni i...M.Szymczak 
1 [szt.]
9,00    **) 
6,75
254
Słownik poprawnej polszczyzny.S.Szober Wyd.czwarte 
1963 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
255
Wielki słownik węgiersko-polski.J.Reychman wyd.drugie 
1980 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
256
Drzewa i krzewy iglaste.W.Bugała.Państwowe Wyd.Rolnicze i Leśne 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
257
Słownik łacińsko-polski.Łacina w nauce i 
kulturze.Nauki...J.Pieńkos.Wyd.prawnicze 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
258
Owady.G.Amann.Flora i fauna lasów   
1 [szt.]
45,00    **) 
33,75
259
Przewodnik LAS.M.Poruba,J.Pokorny, O.Rabsteinek,R.Rabak,tłum.S.Łukomski 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
260
Ilustrowany słownik botaniczny.Podstawy botaniki 
z illustracjami i objaśnieniami. 
1 [szt.]
8,00    **) 
6,00
261
Rośliny alpejskie.Encyklopedia kieszonkowa 
W.Lippert 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
262
Jaja i gniazda ptaków.J.Hanzak.Państwowe Wyd.Rolicze 
i Leśne,Wa-wa 1974 
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
263
Rośliny lecznicze.V.Jirasek.Wyd.drugie Warszawa 1979 
1 [szt.]
12,00    **) 
9,00
264
Podręczny słownik polsko-francuski i francusko-polski. Wyd. Wiedza powszechna 
1 [szt.]
16,00    **) 
12,00
265
Motyle Polski.Atlas.J.Heintze,wyd.drugie Warszawa 
1990 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
266
Kronika polska mistrza Wincentego,Warszawa 
1974,tłum.K.Abgarowicz,B.Kurbis 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
267
Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku.J. Szymański,Warszawa 2001 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
268
Drzewa i krzewy. Autor:W.Bugała,wydanie trzecie 
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
269
Nauki pomocnicze historii.J.Szymański, wyd.PWN 
Warszawa 2001 
1 [szt.]
60,00    **) 
45,00
270
Słownik wyrazów bliskoznacznych.M.Skorupka wydanie: 
Wiedza Powszechna, Warszawa 
1 [szt.]
8,00    **) 
6,00
271
Słownik rymów Juliusza Słowackiego. M.Jeżowski.Towarzystwo Naukowe KUL 
1 [szt.]
16,00    **) 
12,00
272
Album widoków Sandomierza.Malarstwo,grafik rysunek 
XVII-XX w.B.E.Wódz 
1 [szt.]
30,00    **) 
22,50
273
Słownik techniczny angielsko-polski i polsko-
angielski.S.Czerni,M.Skrzyńska 
1 [szt.]
14,00    **) 
10,50
274
Dictionnaire des sciences,des lettres&des arts.Bouillet.Wydanie 3,Paris,1857 
1 [szt.]
180,00    **) 
135,00
275
Webster's Encyclopedic Dictionary.A.librar of...F.J.Meine,1440Broadway,New York 1942 
1 [szt.]
100,00    **) 
75,00
276
Pamiętnik świętokrzyski.Rok 1930.A.Patko-wski,
Kielce 1931 
1 [szt.]
690,00    **) 
517,50
277
Dziedzictwo wiary.Kościoły diecezji sandomierskiej.B.Stanaszek 
1 [szt.]
19,00    **) 
14,25
278
Sandomierz.T.Budzyński.Wyd.Diecezjalne Sandomierz 
1 [szt.]
25,00    **) 
18,75
279
Sandomierz.K.Burek, fot.P.Jaroszewski   
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
280
Dawny Sandomierz. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002 
1 [szt.]
14,00    **) 
10,50
281
Słownik łacińsko-polski dla prawników 
i historyków.J.Sondel.Univesitas 
1 [szt.]
108,00    **) 
81,00
282
Słownik Łacińsko-Polski;Państwowe Wydanie Naukowe. 
Trzy tomy z pięciu 
1 [szt.]
67,00    **) 
50,25
283
Słownik fińsko-polski.Cz.Kudzinowski. Poznań 1988 
1 [szt.]
65,00    **) 
48,75
284
Słownik terminów literackich.M.Głowiński,T Kostkiewiczowa i inni,1976 
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
285
Słownik syntaktyczno-generatywny czasowni- ków 
polskich;2 tomy 
1 [szt.]
10,00    **) 
7,50
286
Słownik encyklopedyczny leśnictwa,drze- wnictwa,ochrony środowiska,łowiectwa... 
2 [szt.]
22,00 *) **) 
16,50
287
Encyklopedia językoznawstawa ogólnego, Zakłan 
Narodowy Im.Ossolińskich 1993 
2 [szt.]
73,00 *) **) 
54,75
288
Słownik języka polskiego.PWN   
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
289
Encyklopedia staropolska ilustrowana Z.Gloger.Wiedza 
Powszechna Warszawa 
1 [szt.]
20,00    **) 
15,00
290
The Readers Digest Great Encyclopedic Dictionary;dwa 
tomy z trzech 
1 [szt.]
24,00    **) 
18,00
291
Słownik frazeologiczny języka polskiego. S.Skorupka. 
1 [szt.]
35,00    **) 
26,25
292
Uniwesalny słownik języka polskiego. S.Dubisz;PWN 
2003; brak dwóch tomów 
1 [szt.]
156,00    **) 
117,00
293
Nowy Korbut.Oświecenie. 2 tomy   
1 [szt.]
15,00    **) 
11,25
294
Nowy Korbut.Romantyzm   
1 [szt.]
4,00    **) 
3,00
295
Nowy Korbut. Józef Ignacy Kraszewski   
1 [szt.]
7,00    **) 
5,25
296
Nowy Korbut.Piśmiennictwo staropolskie 3 tomy 
1 [szt.]
21,00    **) 
15,75
297
Słownik języka polskiego. Tomy I-X.Wyd. Polska 
Akademia Nauk,Wa-wa 1958 
1 [szt.]
89,00    **) 
66,75
298
Słownik języka polskiego.J.Karłowicz, A.Kryński,W.Niedźwiedzki,wyd.Wa-wa 1900 
1 [szt.]
250,00    **) 
187,50
299
Encyklopedia katolicka wraz z wykazem skrótów.Zbiór 
wybrakowany,8 tomów z 10 
1 [szt.]
67,00    **) 
50,25
300
Brockhaus Konversations-Lexikon.Vierzehnte vollstandig...wyd.Berlin und Wien 1898 
1 [szt.]
640,00    **) 
480,00
301
Wielka historia literatury polskiej.Barok. Cz.Hernas,PWN 
1 [szt.]
39,00    **) 
29,25
302
Wielka historia literatury polskiej.Oświecenie.M.Klimowicz,wyd.PWN 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
303
Wielka historia literatury
polskiej. Średniowiecze.T.Michałowska,wyd.PWN 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
304
Wielka historia literatury polskiej. 
Renesans.J.Ziomek,wyd.PWN 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
305
Wielka historia literatury polskiej. R
omantyzm.A.Witkowska,R.Przybylski 
1 [szt.]
51,00    **) 
38,25
306
Wielka historia literatury polskiej.Młoda Polska.A.Hutnikiewicz,wyd.PWN 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
307
Wielka historia literatury polskiej. Pozytywizm.H.Markiewicz,wyd.PWN 
1 [szt.]
40,00    **) 
30,00
308
Encyclopaedia Britannica,Tomy 1-25 wraz z indeksem.William Benton,Publ.Chicago... 
1 [szt.]
610,00    **) 
457,50
309
Wielka encyklopedia powszechna PWN Warszawa 1970 
1 [szt.]
83,00    **) 
62,25
310
Historyczny opis kościołów,miast,zabytków i pamiątek.ks.J.Wiśniewski, 15 tomów 
1 [szt.]
435,00    **) 
326,25
311
Bibliografia polska. K.Estreicher.   
1 [szt.]
670,00    **) 
502,50
312
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 
1939,K.Dybciak,Z.Kudelski,wyd.KUL2000 
1 [szt.]
42,00    **) 
31,50
313
Złota księga szlachty polskiej.Tomy I-VI.T Żychliński,Jarosław Leitgeber,Poznań 1884 
1 [szt.]
552,00    **) 
414,00
314
Dzieje rezydencji.R.Aftanazy   
1 [szt.]
280,00    **) 
210,00
315
Słownik frazeologiczny języka polskiego. Tom drugi.S.Skorupka,wyd.Wa-wa 1967 
1 [szt.]
6,00    **) 
4,50
316
Dzieje Sandomierza.H.Samsonowicz. 5 tomów 
1 [szt.]
125,00    **) 
93,75
317
Rodzina.Herbarz szlachty polskiej.Tomy IV -XIII.S.Uruski...wyd.1916,wybrakowany zbiór 
1 [szt.]
438,00    **) 
328,50
318
Encyklopedia biologiczna.Wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych.Kraków 1999.7 tomów 
1 [szt.]
80,00    **) 
60,00
319
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny 
język polski.J.Bartmiński 
3 [szt.]
17,00 *) **) 
12,75
320
Wielka encyklopedia powszechna ilustrowa- na,
5 tomów.Wa-wa 1894,Drukarnia Artystyczn 
1 [szt.]
600,00    **) 
450,00
321
Współcześni uczeni polscy.Słownik biografi czny.Wyd.Warszawa 1999 
1 [szt.]
29,00    **) 
21,75
322
Encyklopedia katolicka.13 tomów;wyd. KUL Lublin 1997 
1 [szt.]
160,00    **) 
120,00
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 

Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.