Zabudowana dz. o pow. 1,1000 ha oraz dz. o pow. 0,2100 ha - łąki
Podstawowe informacje:
Data: 2018-04-18
Godzina: 13:30
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana dz. o pow. 1,1000 ha oraz dz. o pow. 0,2100 ha - łąki
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 3 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1039/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza że dnia

 

18 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr ewid. 164 i 203,  położonej: 27-660 Koprzywnica, Postronna, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00015360/2.

 

Działki licytowane będą w następującej kolejności:

 

1. Działka nr 164 o pow. 1,1000 ha w części zabudowana budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym z oborą i garażem, budynkiem gospodarczym ze stodołą i pomieszczeniami biurowo-socjalnymi.

 

Suma oszacowania wynosi 352 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 35 220,00 zł.

 

2. Działka nr 203 o pow. 0,2100 ha stanowiąca łąki z dojazdem droga gruntową.

 

Suma oszacowania wynosi 5 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 530,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 64 1020 4926 2004 0000 2013 8914.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Postronna
Wojewodztwo: świętokrzyskie
Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.