Niezabudowana działka o pow. 0,6700 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-24
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 0,6700 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 9 818,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 87/98
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

24 stycznia 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działki nr ewid. 131/5 o pow. 0,6700 ha, stanowiącej grunty orne,

położonej: 27-630 Zawichost, Chrapanów,

dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KI1S/00027496/1.

 

Suma oszacowania wynosi 13 090,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 9 818,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytację
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
1 309,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 0000 0000

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w ust.
3 tego artykułu albo inny podmiot – za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze a dla innych podmiotów – zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Chrapanów
Wojewodztwo: świętokrzyskie
Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.