Działki o łącznej powierzchni 1,2400 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-24
Godzina: 10:30
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 1,2400 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 752,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 63/99
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski, ogłasza że dnia

 

24 stycznia 2018 r. godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewid. 35/7, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5 o łącznej pow. 1,2400 ha, położonej: 27-641 Obrazów, Święcica, dla której Sąd Rejonowy
w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00010862/6. Działki licytowane będą w kolejności:

1. Działka nr ewid. 114/3 o pow. 0,1600 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do trapezu. Posiada dostęp do drogi publicznej – bocznej drogi gruntowej. Suma oszacowania wynosi 8 023,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 017,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 802,30 zł.

2. Działka nr ewid. 114/1 o pow. 0,0800 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do trapezu. Posiada dostęp do drogi publicznej – bocznej drogi gruntowej. Suma oszacowania wynosi 4 012,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 009,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 401,20 zł.

3. Działka nr ewid. 114/2 o pow. 0,0800 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do trapezu. Posiada dostęp do drogi publicznej – bocznej drogi gruntowej. Suma oszacowania wynosi 4 012,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 009,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 401,20 zł.

4. Działka nr ewid. 114/4 o pow. 0,0200 ha stanowiąca częściowo łąki trwałe i grunty orne,
w kształcie zbliżonym do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej – bocznej drogi gruntowej. Suma oszacowania wynosi 1 003,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 752,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,30 zł.

5. Działka nr ewid. 114/5 o pow. 0,0200 ha stanowiąca łąki trwałe, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej - bocznej drogi gruntowej. Suma oszacowania wynosi 1 003,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 752,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,30 zł.

6. Działka nr ewid. 35/7 o pow. 0,88 ha (8 800 m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, częściowo stanowi użytki rolne i pastwiska trwałe. Dojazd do nieruchomości boczną drogą publiczną. Na nieruchomości ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie korzystania
z połowy budynku mieszkalnego i połowy budynków gospodarczych. Suma oszacowania wynosi 238 424,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 818,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 842,40 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 0000 0000

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Święcica
Wojewodztwo: świętokrzyskie
Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.