Działki o łącznej pow. 3,08 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-01-24
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 3,08 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu
Cena wywoławcza: 3 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 37/03
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że w dniu

 

24 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej w postaci działek o nr ewid. 130, 304, 686, 840, 841 o łącznej pow. 3,08 ha, położonej: 27-631 Czyżów Szlachecki, Podszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00057278/6.

Działki licytowane będą w kolejności:

1. Działka nr ewid. 130 o pow. 0,42 ha stanowiąca grunty orne klasy IVa, IVb, V і VI. Węższymi bokami przylega do dróg o nawierzchni asfaltowej. Suma oszacowania wynosi 4 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 430,00 zł.

2. Działka nr ewid. 304 o pow. 0,75 ha stanowiąca grunty rolne aktualnie bez zabudowy. Teren działki zadrzewiony i zakrzaczony. Drzewostan nie przedstawia wartości rynkowej. Działka przylega do drogi asfaltowej. Suma oszacowania wynosi 8 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00 zł.

3. Działka nr ewid. 686 o pow. 0,53 ha stanowiąca grunty orne R IIIa, jednym z dłuższych boków przylega do skarpy z niżej położoną drogą dojazdową. Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 550,00 zł.

4. Działka nr ewid. 840 o pow. 0,44 ha, z dojazdem drogą gruntową, część boczna działki z zagłębieniem porośnięta krzewami, pozostała część działki zaorana i uprawiana rolniczo. Suma oszacowania wynosi 4 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 430,00 zł.

5. Działka nr ewid. 841 o pow. 0,94 ha, stanowiąca grunty zadrzewione i zakrzaczone, pastwiska trwałe, grunty orne. Dłuższym bokiem przylega do części działki nr 840 tworząc zintegrowaną całość. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka uprawiana rolniczo. Suma oszacowania wynosi 9 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 950,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 54 1020 4926 2004 0000 3000 3703

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z treścią art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot - za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości, tj. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze, a dla innych podmiotów - zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Podszyn
Wojewodztwo: świętokrzyskie
Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.